Nijmegen, Citadel

Rekenen en Tekenen
De randvoorwaarden van de oorspronkelijk opgave, 3000 woningen waarvan 60% in laagbouw, leidde tot deze studie hoe er zowel in aantal, als in percentage zo veel mogelijk grondgebonden woningen gerealiseerd kunnen worden, in een stedelijke setting. Daar het concept van ‘laagbouw in hoge dichtheid’ geen dagelijkse praktijk is, zijn bij ons werk stedenbouw, woningen verkavelen, woonkwaliteit ontwerpen en het onderzoek naar de capaciteit gelijk opgegaan. Een van de instrumenten die we daarbij ontwikkeld hebben is een rekenmodel waarin voor elke bouwveld het programma op gedetailleerd niveau gekoppeld kan worden aan financiën. Bij de rekenkundige invulling van de programmering zijn illustratieve kaartbeelden gemaakt die niet de pretentie hebben een voldragen ontwerp te zijn, maar die wel in aanvulling op het rekenwerk een beeld van de ruimtelijke neerslag van het berekende programma tonen.