IKC Elementen, Nissewaard

Groene leer- en speelpleinen
Op de dijk langs de Oude Maas in nieuwbouwwijk De Elementen komt het IKC De Elementen aan de kop van een strook nieuw te bouwen woontorens op een driehoekig kavel. Het IKC wordt een getrapt oplopend gebouw verdeeld over vijf bouwlagen. Georiënteerd op het zuiden geven de speelpleinen het ontwerp een dynamisch, vrij karakter en op het noorden, oosten en westen een meer formeel stedelijk karakter waar de klaslokalen een wijds uitzicht over de Oude Maas hebben.

Divers onderwijsconcept
Het gebouw wordt volgens Frisse Scholen Klasse B ontworpen en is flexibel naar de toekomst toe. Beide scholen hebben de ruimte om een eigen onderwijsconcept te hanteren en zowel het kinderdagverblijf als de BSO worden centraal gesitueerd, zodat ze direct verbonden zijn met de scholen. Als één kind centrum biedt het gebouw een doorlopende leerlijn met een sluitend dag arrangement aan alle kinderen van 0-13 jaar uit de wijken Elementen – Schenkel.

In het souterrain en op de begane grond bevinden zich de speellokalen en groepsruimtes voor de onderbouw, de BSO en peuteropvang. De ruimtes voor de middenbouw liggen op de eerste verdieping en voor de bovenbouw op de tweede verdieping. De derde verdieping is gereserveerd voor de gymzaal en kleedkamers. Op iedere verdieping hebben de klaslokalen via het leerplein een directe verbinding naar de eigen buitenruimte die verbonden is met het schoolplein op de begane grond.

RUPA_C115_Nissewaard_IKC-Elementen_slider_situatie
 

Aluminium gevelbanden
Ruimtes en installaties zijn zo ontworpen dat de relatief kleine klaslokalen met grote leerpleinen in de toekomst naar traditionele lokalen kunnen worden omgezet. Een extra klaslokaal vangt eventuele groei van de scholen op.

IKC De Elementen wordt een herkenbaar gebouw met een gezamenlijk hart en educatieve daktuinen. Brede metalen gevelbanden rondom het gebouw als borstwering lopen over in de trappen die de verschillende terrassen met elkaar verbinden. Drie verschillende soorten stalen gevelbekleding in een parelmoer gouden kleur worden afgewisseld met verschillend gekleurde penanten die benadrukken dat het een gebouw voor kinderen is.

Programma:
twee basisscholen, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en gymzaal
Opdrachtgever:
Gemeente Nissewaard
Adviseurs:
H4D, Galjema, Vitruvius, ZRi
Projectmanager:
HEVO
Status:
in ontwerp