Ouderkerk aan de Amstel, Middenweg

Op het voormalige garageterrein van Compier te Ouderkerk aan de Amstel heeft Rudy Uytenhaak + Partners Architecten, in opdracht van Frisoplan ontwikkeling, een nieuw woonwijkje ontworpen met eigentijdse woningen. Het plan bestaat uit een nieuwe doodlopende straat vanaf de Middenweg waar aan weerszijden 13 nieuwe woningen zijn gesitueerd. De entree van het ensemble wordt gevormd door een bescheiden appartementen gebouw van 3 bouwbouwlagen met 9 woningen.
De grond gebonden woningen zullen hoofdzakelijk blokjes van twee vormen bestaande uit 2 bouwlagen met kap. Om een individuele woonbeleving te bevorderen zijn de woningen gedraaid tegen elkaar geplaatst en de kappen los van elkaar gehouden om zo ook meer licht en lucht voor bewoners en omwonenden te creëren. De woningen worden in hoofdzaak opgetrokken uit baksteen waarbij de hellende daken van dakpannen worden voorzien.
Het plan zal dusdanig in de bestaande omgeving ingebed worden dat de tuinen van de nieuwe bebouwing zo veel mogelijk aansluiten aan de tuinen van de bestaande woningbouw rondom. Zo wordt als het ware een groene zone gecreëerd tussen de bestaande- en nieuwbouw. Alle woningen krijgen parkeergelegenheid op eigen terrein. Daarnaast zijn er enkele parkeerplaatsen voor bezoekers.
Bekeken wordt of een voetgangers/fiets verbinding met de Nederhoven mogelijk/wenselijk is. Het bestaande trafogebouwtje blijft gehandhaafd en zal vergezeld worden door ondergrondse afvalcontainers. De Deelwetering aan de noord- oostzijde van het plan zal tevens gehandhaafd blijven daar dit een watergang van het Waterschap is. Het bestaande groen zal, waar mogelijk, opgenomen worden in het plan en aangevuld met nieuwe.