Steden vol Ruimte

In zijn eigen praktijk en aan de Technische Universiteit in Delft verrichtte architect en hoogleraar Rudy Uytenhaak onderzoek naar de dichtheden van de gebouwde omgeving en naar de verschillende manieren waarop voldoende ruimtelijke compensatie voor de bereikte dichtheid geboden kan worden. Dit onderzoek heeft geleid tot een aantal concrete maatregelen en voorstellen.
‘Steden vol ruimte’ beschrijft de resultaten van het onderzoek en toont een groot aantal projecten die het zoeken naar de ideale plattegronden en doorsneden in woongebouwen laten zien. Behalve voorbeelden uit zijn eigen praktijk bespreekt Uytenhaak ook het werk van andere architecten.

De website Steden vol Ruimte stelt stedenbouwkundigen en architecten in staat de methode Uytenhaak zelf in de ontwerppraktijk toe te passen.