Utrecht, Dafne Schippersbrug

Brug, Park en School in één ontwerp
De Dafne Schippersbrug over het Amsterdam Rijnkanaal brengt fietsers van Leidsche Rijn rechtstreeks naar de binnenstad. Aan de stadszijde landt de brug op de nieuwe Montessorischool in het Victor Hugoplantsoen. Het ontwerp integreert het nieuwe plantsoen, de school en de brug met aanbruggen met als doel om een landschappelijk geheel te maken dat de impact op de bestaande, dichtbebouwde wijk Oog in Al zoveel mogelijk ontspant. Door de diverse programmaonderdelen optimaal te integreren, is de Dafne Schippersbrug een icoon geworden voor de stad Utrecht en de Nederlandse benadering van fietsinfrastructuur.

Stedenbouwkundige inpassing
Leidse Rijn, de Vinex uitbreiding van Utrecht, ligt achter drie bundels infrastructuur: het spoor, het Amsterdam-Rijnkanaal en de A2.  De nieuwe wijk verbinden voor fietsers met het centrum vroeg naast ondertunneling van de A2 een fietsersbrug. Het park op de A2 bood al een mooi bruggenhoofd, aan de overzijde. In de harmonische wijk Oog en Al lag de opgave de te verwachten dynamiek van het andere bruggenhoofd te matchen met de verblijfskwaliteit van het bestaande plantsoen.

Dynamische klimlijn
Een gemakkelijk te befietsen klimlijn naar een hoogte 9 meter boven het druk bevaren kanaal vraagt veel lengte. Dat gaf de kans om met een gebogen omweg de beweging van de fietsers dynamisch te maken met steeds wisselende perspectieven op de diverse aspecten van deze locatie. Vervolgens is de school zo geordend dat het onderwijsconcept van lokalen rond een gemeenschappelijke hart en de speelzalen en gymzaal precies onder die klimlijn pasten. Het zichtbare dakoppervlak van de school bieden de fietsers een mooie vijfde gevel met daktuin en zonnedak.

Lees meer over de school

B306_slider_situatie_5000
 

Een slanke brug met verfijnd ruimtelijk spanwerk
Beleving, duurzaamheid en economie vragen om een extra slanke brug. Een brugdek van slechts 30 cm dik is opgehangen aan tuien vanuit twee pylonen en overspant 110 meter! De twee pylonen van de brug reageren genuanceerd op de geheel verschillende setting aan beide oevers. Bij Leidsche Rijn fiets je onder een hoge A-vormige pyloon door, die fungeert als poort en landmark. Via de gespreide armen van een lage H-pyloon bereik je de stadszijde. Deze pyloon maakt een verwelkomend gebaar en is qua maatvoering passender bij de schaal en sfeer van woonwijk Oog in Al. Een verfijnd ruimtelijk spanwerk van hangkabels, borstwering en overgooinet begeleidt fietsers en voetgangers over de eerste grond verankerde hangbrug in Nederland.

Programma:
kunstwerk infrastructuur
Opdrachtgever:
Gemeente Utrecht
Team:
RU+PA, NEXT architects, ARUP, Bureau B+B stedebouw en landschapsarchitectuur
Aannemer:
Ippel- Strabag
Status:
opgeleverd
Fotografie:
Jeroen Musch | jeroenmusch.nl
Video:
Marcel IJzerman | marcelijzerman.com