Utrecht, Uithof

Universiteitswijk
De studentenhuisvesting is gerealiseerd op initiatief van de Rijksuniversiteit Utrecht. Als bouwlocatie lag De Uithof natuurlijk voor de hand, ware het niet dat de opzet van de universteitswijk niet de mogelijkheid van woningbouw of studentenhuisvesting voorzag.

Diverse woonsferen
Om een dichtheid van 1.001 studentenkamers op één hectare te kunnen realiseren, was hoogbouw onvermijdelijk. Door binnen het project een maximale diversiteit aan woningtypen en woonsferen te realiseren en veel aandacht te besteden aan de vormgeving en materiaalbehandeling is het onmiskenbaar grootschalige karakter zo aantrekkelijk mogelijk uitgewerkt.


Stedelijke kwaliteit in weidelandschap
Uitgangspunt was om het fraaie, bijna arcadische weidelandschap aan de zuidkant van De Uithof zo veel mogelijk te sparen. Gekozen werd voor een zeer compact bebouwingsmodel, hiermee kon een aanzienlijk deel van het min of meer driehoekig perceel onbebouwd worden gelaten. De opzet was om een zodanige stedelijke kwaliteit te realiseren dat de openbare ruimte in het project als een openbaar interieur van de gemeenschap kan gaan functioneren.

Het project bestaat uit twee delen: een deel hoogbouw in de vorm van een monumentaal poortgebouw en een deel gestapelde laagbouw dat ‘het dorp’ wordt genoemd. Deze hoog- en laagbouw zijn nadrukkelijk ontworpen als één compositorisch geheel.

previous arrow
9606_slider_situatie_5000.png
9606_slider_PL00.png
next arrow
 

Programma:
(studenten)woningen
Opdrachtgever:
Stichting BO-EX 1991 / SSH
Adviseurs:
ABT, T&H Nieuwegein, Nieman, Adriaan Geuze, West 8
Aannemer:
Wilma Bouw BV
Status:
opgeleverd