Utrecht, Dafne Schippersbrug

De nieuwe Dafne Schippersbrug over het Amsterdam Rijnkanaal brengt fietsers van Leidsche Rijn rechtstreeks naar de binnenstad. Aan de stadszijde landt de brug op de nieuwe Montessorischool in het Victor Hugoplantsoen. Het nieuwe plantsoen, ‎de school en de brug met aanbruggen is integraal ontworpen in samenwerking met NEXT Architects, Arup en Bureau B+B stedebouw en landschapsarchitectuur. Doel was een landschappelijk geheel dat de impact op de bestaande wijk Oog in Al zoveel mogelijk ontspant.
Beleving, duurzaamheid en economie vragen om een extra slanke brug. Een brugdek van slechts 30 cm dik is opgehangen aan tuien en overspant 110 meter! Bij Leidsche Rijn fiets je onder een hoge A-vormige pyloon door, die fungeert als poort en landmark. Via de gespreide armen van een lage H-pyloon bereik je de stadszijde. Deze pyloon is qua maatvoering passender bij de schaal en sfeer van woonwijk Oog in Al. Een verfijnd ruimtelijk spanwerk van hangkabels, borstwering en overgooinet begeleidt fietsers en voetgangers.