Utrecht, VO-PO raad

In een bestaand kantoor aan de Aïdadreef is de inrichting ontworpen voor de VO-raad (waaronder VO-content), PO-raad en Schoolinfo. Deze organisaties gaan samen in één gebouw werken waardoor de communicatie en efficiëntie wordt verbeterd. Ook stappen zij over naar Het Nieuwe Werken. In een geza­menlijk proces van workshops is het draagvlak hiervoor opgebouwd door de werkculturen in kaart te brengen. Vervolgens is eerst een ide­aal schema geschetst met een gedeeld hart waar de bezoeker gastvrij wordt ontvangen in een ‘grand cafe’-achtige setting. Daaromheen is vervolgens de beoogde diversiteit aan specifieke werkplekken georganiseerd.