Utrecht, Zandpark (Leidsche Rijn)

Aan de rand van een archeologisch waardevol veld staan, als 21e-eeuwse aanvulling op de historische gelaagdheid, vier identieke, sculpturale woongebouwen. Om de impact van het park maximaal te houden is de schaal van de gebouwen verkleind door het volume te geleden: een tussen de bomen verscholen groene onderbouw, balkons in de vorm van een pergola en daarboven ‘zwevend’ een ‘voile’ van wit gezeefdrukte glazen serres. Onderlinge verdraaiing levert spannende doorzichten en verbindingen op.
Om alle woningen een optimale ligging te geven ten opzichte van licht en uitzicht is gekozen voor het principe van een dubbele tweespanner. Op iedere verdieping zijn twee maal twee appartementen geschakeld. Per etage worden twee woningen ontsloten door één lift: een economisch verantwoorde vorm van luxe. Een glooiende tuin aan het water vormt het gemeenschappelijke erf. Auto’s worden geparkeerd op en onder een parkeerdek, dat over het archeologisch veld heen ‘schiet’.