Volendam, Maria Goretti

Kwalitatieve impuls
De Maria Gorettilocatie ligt op een centrale plek in Volendam tegen het historische hart van ‘Oud Volendam’ in de oksel van de Meergracht en de Julianaweg en is een van de laatste verdichtingsmogelijkheden dicht tegen de oude kom. Kenmerkend voor (oud) Volendam is het laagbouwmilieu met een sterk repeterende consistente woning parcellering van ca 5,1 m breed: de Volendamse maat. Een uitzondering hierop is de strook hogere bebouwing langs het Boelenspark.

Alzijdig ensemble
Het ensemble is opgebouwd uit vier stedenbouwkundige bouwvolumes die samen één ensemble vormen: twee appartementengebouwen met galerij (langs de Julianaweg en de Meergracht), één alzijdig (zorg)appartementengebouw met corridorontsluiting (tegen de bibliotheek) en aaneengeschakelde grondgebonden woningen (aan de Foksiastraat).

Voorstraat
De plint wordt geactiveerd door de entrees van de appartementen op de begane grond en de grondgebonden woningen aan de buitenkant van het ensemble te plaatsen. In combinatie met de eigen “voorstraat” ontstaat een subtiele overgang tussen publiek en privé. Extra brede galerijen met sparingen langs de gevel creëren eenzelfde privézone bij iedere voordeur voor de galerijappartementen.

Architectonische middelen
Voor alle bouwvolumes zijn gelijkaardige architectonische middelen ingezet om zowel samenhang als eigenheid te creëren. De belangrijkste middelen zijn, naast een juiste maat en schaal, een basis van roodbruin metselwerk met daarin accenten van beige breuksteen en beton(banden) voor de buitenruimtes. Eigenheid in de bouwvolumes ontstaat door de contextuele benadering. Aan de Julianaweg en Meergracht krijgen de volumes een aan de Volendamse maat refererende maat in een sterk verticaal repeterende woning parcellering; Horizontale betonbanden en balkons trappen op in hoogte richting het park om daar het zorggebouw een architectonisch gebaar te geven; de rijwoningen krijgen identiteit door verticale baksteen penanten.

C102_slider_situatie_ongeschaald
 

Duurzaamheid
De ambitie is om een BENG woonensemble te maken. Het architectonisch ontwerp is zo opgezet om hittestress in de woningen te voorkomen: goede spuiventilatie door tweezijdge oriëntatie van de woningen, slaapkamers zoveel mogelijk aan de noordzijde gepositioneerd, balkons dienen als zonnescherm voor onderliggende verdieping en groene gevelbekleding zorgt voor verkoeling. Het ensemble wordt natuurinclusief door het toevoegen van de groene wiggen, klimplanten langs de galerij constructie van de appartementen en het toevoegen van langzame klimplanten aan kabels in de plint en op de dakterassen van het zorggebouw.

Programma:
(zorg)woningen
Opdrachtgever:
De Vooruitgang / Odion
Adviseurs:
Pieters Bouwtechniek, M3energie, PW Vooijs Bouwkundig advies, Buro Beeld
Status:
in ontwerp