Volendam, de Broeckgouw

De wijk Broeckgouw is de laatste nieuwe wijk richting het Markermeer aan de noordkant van Volendam. Bureau KuiperCompagnons heeft een mooi helder stedenbouwkundig plan gemaakt. Een duidelijk centraal assenkruis van water en park en een omsingelende ringlaan. De hier gepresenteerde ontwerpen geven een uitwerking voor het Noordoost-kwadrant. Van ring naar de middenassen met hun groen/blauwe singels naar het binnengebied is er sprake van steeds verkeersluwer gebied dat ook in de schaal van de bebouwing tot uitdrukking komt. Van stedelijke formeler woonlaan transformeert de bebouwing meer naar het midden van het kwadrant naar steeds meer tuinstad of zelfs vriendelijk tuindorp. Juist om dit heldere beeld qua beleving weer op spanning te zetten is er centraal in dit tuindorp een bouwblok opgenomen dat als syncope (muziek) even Jazzy tegen het maatritme ingaat.
Het gaat hier om een eigentijdse interpretatie van klassieke woningarchitectuur. Hoe kun je de waarden die verbonden zijn met de geborgenheid van het eigen huis in de eigen buurt opnieuw op een hedendaagse manier vormgeven. Abstract gesteld gaat het daarbij om: samenhang en verbijzondering. Het gaat daarbij om de woningen identiteit en vorm te geven reagerend op hun stedenbouwkundige positie, te materialiseren en te detailleren.
Binnen het plangebied zijn 4 (deel) gebieden ontworpen met elk hun eigen karakter. De ring met de woningen stuk voor stuk schouder aan schouder onder een kappensilhouet. Water en Parksingel vanuit de grond oprijzende verticaal geaccentueerde tussenwoningen opgesloten door sterke “boekensteunen” op de hoek. De vriendelijke groene wiggen met hun beschutting biedende ruime overstek opgesloten door kopwoningen. En tot slot de uitzonderingen met hun gelede en gelaagde plastiek in een lichte gele steen.

Renders: ZWAAR WEER, Rotterdam
Film: Oordt Fotografie & Film i.o.v. Koopmans Bouwgroep
Verkoop informatie: De Broeckgouw