Van MiniBIM tot Merwestate

Toegankelijke data vanaf de eerste schets
In opdracht van VORM Projectontwikkeling en BPD gebiedsontwikkeling heeft RU+PA woontoren Merwestate in Papendrecht met daarin 37 vrije sector appartementen ontworpen. Dit project is vanaf de eerste schets ontworpen volgens de methode van het door VORM ontwikkelde mini-BIM en vervolgens in BIM verder uitgewerkt voor de realisatie.

Het Building Information Model (BIM) vormt de basis waarin alle ontwerpdata is opgenomen. Het ontwerpproces starten met Mini BIM stelt architect en ontwikkelaar vanaf de eerste schetsen in staat te communiceren over parameters door middel van een 3D model waaruit relevante informatie door de ontwikkelaar direct is af te lezen en te koppelen aan de stichtingskostenopzet en het ruimtelijke programma.

In één oogopslag is bijvoorbeeld te zien of aan bepaalde criteria wordt voldaan en of er door kleine aanpassingen kostenbesparingen of investeringskansen kunnen worden benut. In alle fasen van het ontwerpproces levert deze informatie een efficiënte werkwijze op, waardoor er zowel voor de architect als opdrachtgevers meer zekerheid ontstaat en er actief gestuurd kan worden op relevante data. Als opdrachtgevers op 3D data sturen is dit per definitie winst, in welke vorm dan ook. Dit kan duurzaamheid, tijd, kwaliteit of geld zijn.

Als er meer architecten als RU+PA zouden zijn, zou mijn werk veel minder politiek en veel meer inhoud zijn. Dan zouden we binnen no-time de datastrategie van VORM doorgevoerd hebben. Architecten die de agenda van de opdrachtgever begrijpen maken ketenintegratie een feestje.

Pim van Meer Redert, Directeur Digitalisering VORM

Profijt in elke fase
Het BIM-model voor Merwestate is volledig gemodelleerd vanuit de NAA.K.T. standaard. Hiermee is een eenduidige communicatie over materialen gewaarborgd vanuit Naam Kenmerk Toepassing en wordt een koppeling gelegd vanuit de materialendata naar het materialenpaspoort. Het BIM-model is in het ontwerpproces direct gebruikt om bouwkostenramingen te maken, visualisatiesprocessen te optimaliseren en duurzaamheidstools te voeden. Al die informatie dient als basis voor kleuren en materialenstaten en wordt uitgewerkt tot een gedetailleerd model om aan te besteden en een aannemer te contracteren. Door alle data die in mini BIM is vergaard worden voor de aannemenr werkvoorbereidingen en inkoopproces aanzienlijk vergemakkelijkt. Ten slotte sluit dit ook goed aan voor beheer en onderhoud.

Merwestate is het eerste project wat volledig NAA.K.T. is doorgevoerd binnen VORM. Deze casus kan gebruikt worden om op de lange termijn project overstijgende materialenstromen inzichtelijk te maken voor grote organisaties als VORM.

We konden tijdens de ontwikkelfase van het project met behulp van het miniBIM model van RU+PA op elk moment met alle adviseurs de status van het ontwerp inzien. Erg positief voor de samenwerking en bovendien kun je als ontwikkelaar goed sturen op de kosten doordat je op de hoogte bent van alle keuzes die gemaakt worden. Met een simpele druk op de knop extraheer je ook nog eens de hoeveelheden van materialen uit het model, wat een hoop tijd scheelt.

Jop van IJzendoorn, projectontwikkelaar bij VORM

De appartementen worden momenteel verkocht en de bouw wordt voorbereid om volgens planning in 2026 op te kunnen leveren aan de nieuwe bewoners! Bekijk het volledige project hier.